Tom Braams Onderwijspsycholoog
 
(Advertentie)
(Advertentie)

Leesplezier is heel belangrijk. Dyslectische kinderen lezen juist niet graag. Wat kun je daar aan doen?

Het belangrijkste is: laat dyslectische kinderen boeken lezen die hen aanspreken. Zoek boeken die heel goed aansluiten bij de belangstelling. Het AVI-niveau is minder belangrijk als je meer voorkennis van het onderwerp hebt: lange of complexe woorden zijn vaak makkelijk te herkennen en vormen dan helemaal geen probleem.

De leesbaarheid van een boek wordt niet alleen door leestechnische 
...

Lees verder

Drs. Tom Braams is onderwijspsycholoog. Zijn passie is om kinderen, tieners en volwassenen met leerproblemen te helpen. Al dertig jaar! Dat doet hij door samen met de cliënt of ouder(s) het probleem te inventariseren, een diagnostisch onderzoek te doen en vervolgens weer samen te bespreken welke vervolgstappen zouden kunnen worden genomen.

 

Voor abonnees op de Nieuwsbrief Basisonderwijs beantwoordt hij vragen van leerkrachten en begeleiders over concentratie- en motivatieproblemen, over lezen, rekenen of  spellingproblemen.

Op deze Yurls worden deze vragen en de antwoorden van Tom Braams verzameld.

Voor meer informatie over Tom Braams en zijn praktijk in Utrecht kun je terecht
op
www.de-onderwijspsycholoog.nl

Na het indienen van je vraag ontvang je binnen enkele dagen een ontvangstbevestiging. De reactie op je vraag verschijnt (zonder naamsvermelding) op deze Yurls zodat ook andere bezoekers kunnen profiteren van de reactie van Tom Braams op je vraag. Je ontvangt via e-mail een bericht zodra de reactie klaar staat voor publicatie. We gaan zorgvuldig om met je e-mailadres. Het e-mailadres wordt niet voor andere doeleinden gebruikt.


Let op: Noem geen namen van leerlingen in je vraag die je stelt aan Tom Braams. 

(Advertentie)
Dyslexiebehandeling maar nauwelijks vooruitgang

Mijn vraag gaat over een dyslectische leerling die nauwelijks kan profiteren van schriftelijke informatie en/of zijn antwoorden schriftelijk kan weergeven. Hij denkt in beelden, is erg technisch, maar ook snel teleurgesteld. Wat wij ook doen, hij komt niet/nauwelijks tot ontwikkeling. Ouders willen graag dat wij de stof meer beeldend aan gaan bieden en hem via het doen instructies geven. Dit is...

Lees verder
Concentratie en motivatie - tips voor groep 8

In groep 8 begin ik te merken dat de concentratie gepaard gaat met de motivatie in puberteit bij de leerlingen. Heeft u hier tips om de motivatie van leerlingen in groep 8 te bevorderen?

Je hebt helemaal gelijk: concentratie heeft erg met motivatie te maken. Zelfs iemand met een aandachtsstoornis kan bij een topmotivatie zich goed concentreren. Wat kun je doen? Inderdaad: motivatie verhogen. Zorg dat...

Lees verder
Dyslectisch zijn, maar niet in aanmerking komen voor EED. Wat nu?

Ik ben bezig met de opleiding taal- en dyslexiespecialist. Ik heb de blog gelezen Zijn alleen ernstig enkelvoudige basisscholieren dyslectisch?

Ik verbaas mij over het feit hoe streng de Poortwachter is op de school waar ik nu ben en dat kinderen geen recht hebben op deze vergoede zorg, terwijl ik ze in de praktijk zie worstelen.

 

Wat moeten we doen met de leerlingen die wel dyslectisch zijn, maar niet in aanmerking ...

Lees verder
(Advertentie)
Dyslexie en dyscalculie in combinatie met aandachts- en geheugenproblemen

Veel kinderen met dyslexie en dyscalculie hebben ook aandachts- en geheugenproblemen. Daar worden dan speciale trainingen voor geadviseerd. Is dat zinvol?

 

Bij aandachts- en geheugentraining (bijv. Cogmed) gaan kinderen vaak wel vooruit met hun oefeningen, maar is het effect in de klas en met het leren buitengewoon klein. Er is geen overdracht van het geleerde naar andere situaties (dit wordt...

Lees verder
(Advertentie)
(Advertentie)

Tom Braams schreef boeken als het Handboek Dyslexie, Dyslectische kinderen leren lezen, De gelukkige rekenklas en Kinderen met dyslexie. Meer informatie over deze boeken vind je op www.de-onderwijspsycholoog.nl 

Dyslexieverklaring, waarom soms pas in het VO?

Sommige kinderen krijgen pas op het voortgezet onderwijs een dyslexieverklaring. Hoe kan dat? Die kinderen zouden dan toch al op de basisschool moeten zijn opgevallen?

Dat kan inderdaad gebeuren en het is niet zo vreemd. Kinderen worden vaak alleen getest als er aan ernstige enkelvoudige dyslexie gedacht wordt. Maar ook lichtere dyslexie kan forse problemen opleveren. In de DSM-5 worden drie mates van...

Lees verder
(Advertentie)